Leczenie chorób kręgosłupa za pomocą urządzenia Pneumatron

Kręgosłup człowieka spełnia dwa podstawowe zadania: po pierwsze, utrzymuje ciało w pozycji pionowej oraz unosi głowę, tułów i ramiona, a po drugie, zapewnia ochronę rdzeniowi kręgowemu, który znajduje się w kanale kręgowym.

Dolegliwości kręgosłupa

Różne czynniki, takie jak: brak ruchu, niewłaściwa postawa, otyłość i siedzący tryb pracy powodują przesilenie mięśniowej tkanki wspierającej. Reaguje ona: napięciami i bólem, zrostami powięziowymi i zniekształceniami.

Najczęstsze są dolegliwości w rejonie kręgosłupa szyjnego. Stres i napięcie nerwów, lecz również codzienna praca przy komputerze lub biurku, mogą szybko doprowadzić do bolesnego skurczu mięśni kręgosłupa szyjnego.
Wskutek trwałego utwardzenia pasm mięśni, poszczególne kręgi są często obciążone i zmuszone do przyjmowania nieprawidłowego położenia. W rezultacie pojawiają się: ból podczas wszelkich ruchów głowy, migreny, uporczywe bóle głowy (tzw. ból głowy od kręgosłupa szyjnego), sztywność szyi i inne dolegliwości.

Później napięcie mięśniowe może stopniowo rozprzestrzeniać się wzdłuż kręgosłupa na większe obszary (np. kręgosłup piersiowy lub lędźwiowy), powodując również w tych odcinkach nieprawidłowe ułożenie kręgów i związane z nimi dolegliwości (niespecyficzny ból pleców).

Utrzymujące się, spowodowane przez mięśnie nieprawidłowe ułożenie poszczególnych kręgów obciąża również znajdujące się w tych miejscach dyski międzykręgowe. Tracą one swoją normalną funkcję ochrony i amortyzacji i są zmuszane do przyjęcia nienaturalnego położenia. Usztywnione i uszkodzone powięzi pogarszają kliniczny obraz choroby.

Napięcie mięśni podtrzymujących kręgosłup może również powodować przewlekłe bolesne podrażnienie nerwu kulszowego. Ponieważ korzeń nerwu kulszowego znajduje się w splocie nerwowym kości krzyżowej, tj. w najniższym odcinku kręgosłupa, zmiana statyki kręgosłupa lub jego nieprawidłowe położenie prawie zawsze wpływa na nerw kulszowy. Jeżeli dodatkowo dojdzie do obciążenia nerwowego i stresu psychicznego może to wywoływać ból i działać wzmacniająco na wszystkie istniejące dolegliwości kręgosłupa.

Jak pozbyć się chorób i bólu kręgosłupa

Przy pomocy urządzenia Pneumatron® można systematycznie rozluźniać i rozkurczać istniejące napięcia mięśni w rejonie kręgosłupa. Negatywna przyczepność mięśni kręgosłupa normalizuje się, a statyka kręgosłupa przyjmuje stopniowo naturalną, zrównoważoną pod względem obciążenia pozycję. Można w ten sposób usunąć stany bólowe i skutecznie zapobiec dalszym napięciom.

Ponieważ podczas pneumatycznej terapii pulsacyjnej (PPT) nie jest wywierany żaden nacisk, w przypadku większości objawów można ją również stosować bezpośrednio na kręgosłup. Przy pomocy tej techniki można zmobilizować (być może bolesną) dysfunkcję segmentową.

Pacjenci oceniają zabiegi bezpośrednio na kręgosłupie nie tylko jako skutecznie łagodzące napięcia i ból kręgosłupa, ale także jako bardzo przyjemne.