Skip to content

Masażer pulsacyjny Pneumatron® Therm

Dzięki połączeniu masażu z terapią termiczną osiąga się szybszą i bardziej optymalną poprawę krążenia, rozluźnienie mięśni oraz wpływ odruchowy na narządy wewnętrzne.

Pneumatyczny termiczny masaż pulsacyjny to:

  • uchwyt izolujący,
  • kaseta ogrzewająca,
  • Pneumatron® Therm – metalowa bańka termiczna.

Obszary zastosowania Pneumatron® Therm

  • leczenie bólu i rehabilitacja,
  • wellness i kosmetyki.

Odpowiednio do wskazań bańki termiczne można ogrzewać lub schładzać.

termiczny masażer pulsacyjny

Zalety termicznego masażera pulsacyjnego

  • oszczędność czasu – w przypadku, gdy bańki zostaną wcześniej ogrzane lub schłodzone, można szybko zastosować je miejscowo bez specjalnych przygotowań,
  • natychmiastowe działanie zabiegu,
  • zastosowanie kompresyjne masażu zapewnia rozszerzanie tkanki podczas fazy podsysania, która w połączeniu z rozszerzającym naczynia działaniem ciepła prowadzi do zwiększenia usuwania metabolitów i mediatorów stanu zapalnego, jak również zwiększonego dostarczania tlenu,
  • termiczny masaż pulsacyjny można bezpośrednio połączyć z technikami masażu ręcznego lub mobilizacji.

Kształt pulsacyjnego masażera termicznego z Pneumatron® Therm zapewnia skuteczniejsze wykorzystanie potwierdzonych możliwości pulsacyjnego masażera pneumatycznego.

Bańki termiczne Pneumatron® Therm mogą być używane ze wszystkimi urządzeniami Pneumatron®.

Metalowe części Pneumatron® Therm (baniek termicznych) doprowadza się do właściwej temperatury w urządzeniu ogrzewającym lub chłodzącym (lodówce). 

Podczas masażu bańki termiczne są umieszczane w uchwycie. Uchwyt umożliwia stosowanie podczas masażu, a jednocześnie działa jak termoizolacja. Zapobiega to działaniu temperatury na ręce użytkownika oraz wymianie termicznej pomiędzy częściami metalowymi (bańkami termicznymi) a otaczającym powietrzem.