Skip to content

Terapia ciepłem i PPT/M

termiczny masażer pulsacyjny
PPM + Terapia ciepłem
Pulsacyjny masaż pneumatyczny można połączyć z uzdrawiającą mocą ciepła. W terapii z użyciem ciepła wykorzystuje się urządzenie Pneumatron® Therm.
Efekty terapii ciepłem:
  • poprawa krążenia,
  • poprawa elastyczności tkanki łącznej,
  • regulacja napięcia mięśniowego,
  • zniesienie bodźców bólowych,
  • dogłębne rozluźnienie.
Wskazania do terapii termicznej:
  • bóle nerwowe i mięśniowe,
  • bolesne napięcie,
  • napięcie mięśniowe,
  • miogelozy,
  • bóle przewlekłe układu mięśniowo-szkieletowego.

Należy uwzględnić ogólne przeciwwskazania do termoterapii.