Terapia PPT/M w przewlekłych bólach karku

Tło

Stawianie  baniek  i  masaże  okazały  się  skuteczne  w  leczeniu  przewlekłego bólu karku. Niniejsze badanie dotyczy skuteczności pneumatycznej terapii pulsacyjnej, która jest uważana za połączenie obu tych procedur, w stosunku do standardowej terapii przewlekłego bólu karku.

Metody

50 pacjentów (79,15% kobiet, wiek 46,17 ± 12,21 lat) z przewlekłym niespecyficznym bólem karku przydzielono losowo do grupy zabiegowej (BG; n = 25) i grupy kontrolnej (KG; n = 25). Pacjenci z BG odbyli w ciągu dwóch tygodni w sumie 5 zabiegów w ramach pneumatycznej terapii pulsacyjnej, połączenia pulsacyjnego masażu próżniowego i  pulsujących baniek.

Pulsacja była generowana przy pomocy urządzenia medycznego. Głównym kryterium docelowym była intensywność bólu, która była rejestrowana za pomocą dziennika bólu (numeryczna skala oceny). Pobocznymi parametrami celowymi były ograniczenia funkcjonalne (NDI), jakość życia (SF-36) i ból podczas ruchu. W obszarze bólu wykonywane były pomiary sensoryczne, w tym rejestracja fali bólu uciskowego.

 
terapia pptm w przewleklych bolach karku

Wyniki

Po interwencji występowały znaczące różnice grupowe w intensywności bólu (przed interwencją: 4,12 ± 1,45 w BG i 4,20 ± 1,57 w BW, po interwencji: 2,72 ± 1,62 w BG i 4, 44 ± 1,96 w KG, analiza kowariancji, p = 0,001), NDI (przed interwencją: 25,92 ± 8,23 i 29,83, po interwencji: 20,44 ± 10,17 i 28,83, p = 0,025) i dotyczącej ciała jakości życia (przed interwencją: 43,85 ± 7,65 i 41,66 ± 7,09, po interwencji: 47,60 ± 7,93 i 40,49 ± 8,03; p = 0,002). Dalsze istotne różnice w grupach zaobserwowano w kategorii bólu podczas ruchu (p = 0,004) i progu bólu uciskowego (p = 0,002), co jest oznaką zmniejszonej hiperalgezji. Nie wystąpiły żadne poważne, niepożądane  zdarzenia.

Wniosek

Pneumatyczna terapia pulsacyjna wydaje się być bezpieczną i skuteczną metodą leczenia przewlekłego bólu karku. 

 

Klinika Medycyny Naturalnej i Medycyny Integracyjnej, Uniwersytet Duisburg- Essen

National Research Center in Complementary and Alternative Medicine (NAFKAM), Department of Communitiy Medicine Faculty of Health Science, University  Tromsø, Norwegia